Tjänster

Basen i vår verksamhet är budbilskörning med lastbil. Vi har alltid 5 - 6 lastbilar som går på anropstrafik och vi kan med kort varsel åta oss transporter av alla typer av gods, från en enstaka pall och uppåt. Vi utför även maskinflyttningar, lagerflyttningar m.m.

Vi är mycket flexibla och måna om att göra vad vi kan för att lösa våra kunders transportbehov. Det innebär att vi också är öppna för speciallösningar av olika slag och att vi kan åta oss att utföra olika tilläggstjänster i samband med våra transporter. Två exempel på tilläggstjänster vi utför idag är att vi monterar och demonstrerar de höj- och sänkbara sängar vi levererar åt Hjälpedelscentralen i Borås.

Vi har även kapacitet att utföra rangering av sjöcontainers.